ETC Akademin - min produktion under
Utbildning i Tidningsredigering och trycksaksframställning

http://akademin.etc.se

Kurs i Adobe InDesign CS2 och Adobe Photoshop CS2
KURSENS OMFATTNING:
Sidlayout, textredigering, typografi, färghantering och sidombrytning. Digital ditribution (pdf).
Dagstidningsredigering, dokumentupplägg med marginaler och spalter, montering och formatering av
text och bild-hantering av färger, färgsystem, typografimallar för textformatering, sidmallar och pagi-
nering samt textlänkning.


ETC MAGASIN

KLICKA FÖR NEDLADDNING «« Ladda ner
----- (12,1 MB)
DAGENS NYHETER

KLICKA FÖR NEDLADDNING «« Ladda ner
----- (5,15 MB)
ARTIKEL

KLICKA FÖR NEDLADDNING «« Ladda ner
----- (747 kB)
   
Stäng