Examensarbete 2000
Digitala Interaktiva Läromedel, 80p


"Venjan i Världen"

Examensuppgift:
Ge Venjan en plats på kartan och i världen.

Skapa en affärsidé där storstad och glesbyggd
möts, gärna i form av ett samarbete där mång-
kultur också kan ta plats.

Skapa ett utbyte mellan dessa världar
där båda kan erbjuda varandra något.

Presentera på media:
CD-rom eller webb

Resultat:
En Webbplats.

Detta är en fiktiv affärsidé som jag skapade som examensarbete.
-All likhet med verkligheten är en tillfällighet.