Bildmontage och bildmanipulering


F
ormer, montage och manipulerade bilder i Photoshop


Bildmontage
Textning, & montage av flera bilder
Montage & flera olika manipulerings-tekniker
Montage & flera olika manipulerings-tekniker
Bildmontage, bildmanipulering
Former & rörelser, textning
Kollorering av sv/v bild
 
Stäng