P R E S E N T A T I O N
 
VISUELL DESIGN & MEDIEKOMMUNIKATION
------------- -- -

V A D

Jag är väl förtrogen med flertalet medieinriktningar och hur de kompletterar var-
andra i fråga om form, funktion, teknik och ändamål. Jag behärskar den kreativa
arbetsprocessen från ax till limpa. Min breda multimediala erfarenhet gör att de
som anlitar mig får flera kompetenser i en och samma person. Jag är van att till-
godose olika produktioners behov, att välja passande publiceringskanal och föra
projekten i hamn.
V A R F Ö R
Att arbeta med medieproduktion är att konfronteras med frågor.

- - Vad vill man berätta?
- - Till vilken målgrupp riktas budskapet?
- - Hur går man bäst till väga?


Jag är en skicklig frågeställare och min förmåga att snabbt överblicka läget,
hjälper mina kunder att se nya möjligheter och att ta rätt beslut. Hela min
verksamhet genomsyras av pedagogiskt och bildmässigt kvalitetstänkande.

B A K G R U N D
Jag har en lång och bred utbildningsbana bakom mig. Jag har bland annat
studerat kommunikation och media med inriktning på grafisk formgivning och
illustration. Jag har examinerats i digitala interaktiva läromedel samt i post-
produktion och specialeffekter för film, TV video och interaktiv kommunikation.
Jag har specialiserat mig inom grafisk formgivning, illustration, webbdesign och
TV-redigering. Arbetar gärna med utbildningsprojekt och visuell pedagogik för
nya medier.

Jag är medlem i Svenska Tecknare och Illustratörcentrum.

Foto: Nina Munthe
”Ditt vetande är värdelöst
om inte andra vet att du vet."
-Persius
Copyright © 2012. Nina Munthe. All Rights Reserved.