T J Ä N S T E R
 
VAD JAG KAN ERBJUDA
- gör olika arbeten som trycksaker, webbdesign och AVID-redigering
- tar uppdrag som är visuellt pedagogiskt inriktade
- gör trycksaksoriginal och företagsprofiler etc
- gör grafik och illustrationer till olika produktioner: tryck, webb och TV
- bygger och designar samt underhåller webbsidor
- redigerar i AVID samt gör grafik för TV-video
- är verksam i Stockholm

TRYCKT MEDIA - GRAFISK KOMMUNIKATION - Originalproduktion för print
Producerar olika typer av design- och grafikarbeten, t ex broschyrer, posters,
utformar annonser, omslagsdesign, loggor, produktblad, visitkort, företags-ID,
mässmaterial mm.

Kan även fungera som kreativt designstöd åt kunder och ta fram designförslag.
Är van att leverera tryckoriginal till tryckerier och annonsavdelningar.
WEBBDESIGN - DIGITAL MEDIADESIGN - Produktion av webbsidor
Planerar, formger och skapar omfattande webbproduktioner.
Jag bygger dynamiska hemsidor från grunden.
Konstruerar, utvecklar och underhåller/uppdaterar webbplatser och intranät.
Mediaproduktion till E-learning: bild/illustration/grafik - visuellt innehåll
FILM-TV-VIDEO REDIGERING - NARRATION - Produktion av rörlig bild
Olika typer av filmproduktioner med professionell datorbaserad FILM/TV/VIDEO-
redigering i AVID miljö.

I MIN PORTFOLIO KAN DU SE ARBETSPROVER
För mer information, kontakta mig
Mail: nina.munthe@gmail.com
Mobil:
0704-06 54 47
Tel: 08-57 97 00 00
Foto: Nina Munthe
"In theory, there is no difference between
theory and practice; In practice, there is.”
- Aldous Huxley


Copyright © 2012. Nina Munthe. All Rights Reserved.