Högre Säkerhetsutbildning
Säkerhetsutbildning
Totalvaktsutbildning
Starta eget utbildning
Priser - PDF

PSD-Utbildning
Framtidsvisioner
Lärare och instruktörer
Utlandstjänst
Protection-Shop
Eget bevakningsbolag
Försälning och installation
Programmet Tryggare Arbete
Programmet Tryggare Skola
PersonSkyddsSkolan
Protection Group
ATAP
Worknet
Svenska Trygghetsgruppen
Protection-Shop

Copyright © 2005 Personskyddsskolan
All Rights Reserved

 
 
HEMHögre SäkerhetsutbildningSäkerhetsutbildningTotalvaktsutbildningStarta eget utbildningFramtidsvisionerPSD-Utbildning

SÄKERHETSUTBILDNING


SÄKERHETSUTBILDNING
För befäl & civilanställda


28 kursdagar – 420 tim
(1 tim = 45 min enl. FAP 579-2)

102 – Säkerhetskunskap Bas
Totalt 60 tim


103 – Säkerhetskunskap Vidare
Totalt 60 tim

111 – Säkerhetsförare
Totalt 60 tim

112 – Våld & Hot
Totalt 60 tim

113 – Personskydd
Totalt 60 tim

131 – Säkerhetskonsult
Totalt 60 tim

132 – Säkerhetschef
Totalt 60 tim

SÄKERHETSUTBILDNING - För befäl & civilanställda

Läs mer
Här kan Du ladda ner en digital broschyr som PDF genom att
klicka på länken.
Broschyr - Säkerhetsutbildning

Dokumenten är skapade i Acrobat och läsprogrammet
Acrobat Reader 5.0 som Du kan hämtas gratis på:
Adobe

OBS !
Du måste ha Acrobat Reader, lägst 5.0 för att det skall fungera.
Om Du har svårigheter med nedladdningen, kontakta oss.


Säkerhetsutbildning - Digital broschyr
  
Hämta Acrobat Reader
 

  Om Du har frågor eller undrar över
något, kan Du kontakta oss på:
e-post: info@protection-group.com
tele: 08-36 90 02 | 0768 - 664 014
fax: 08-36 02 35